Політика в сфері якості та безпеки харчових продуктів

Стратегічна мета ТОВ “Житомирський м’ясокомбінат” – найбільш повне задоволення вимог споживачів якісною та безпечною продукцією, підвищення лояльності клієнтів, зміцнення позицій на ринку, розширення ринків збуту, підвищення добробуту кожного члена колективу, акціонерів і суспільства в цілому.

Продукція підприємства виготовляється з якісного і безпечного сировини, з дотриманням вимог чинного законодавства, санітарних норм і правил, що дозволяють забезпечити досягнення позицій лідера на вітчизняному ринку.

Основні напрямки діяльності в галузі управління якістю та безпечністю харчової продукції:

 • Розвиток і постійне поліпшення системи управління якістю та харчовою безпекою, що базується на принципах міжнародних, національних і корпоративних стандартів, командному та процесного підходу, моральної і матеріальної зацікавленості працівників підприємства;
 • Удосконалення існуючих і впровадження сучасних безпечних технологій, створення при цьому умов для активної участі працівників в процесі генерації нових ідей;
 • Розширення асортиментного ряду продукції з урахуванням потреб ринку і вимог споживачів;
 • Залучення всього персоналу до досягнення стратегічних і поточних завдань шляхом використання мотивації, організації навчання та ефективного розвитку персоналу;
 • Постійне зростання обсягів виробництва;
 • Відповідальність перед споживачами за якість і безпеку виготовленої продукції;
 • Підвищення добробуту і забезпечення соціального захисту працівників ТОВ “Житомирський м’ясокомбінат”.

Керівництво ТОВ “Житомирський м’ясокомбінат” бере на себе зобов’язання:

 • Вжити необхідних заходів щодо розуміння політики в області якості та безпеки харчових продуктів і забезпечення її реалізації з використанням всіх наявних ресурсів;
 • Головним критерієм у роботі зі споживачем, при виконанні всіх замовлень, керівництво і співробітники повинні вважати якість і безпеку продукції, дотримання законодавчих вимог і вимог споживачів;
 • Створювати і підтримувати відповідні умови, що дозволяють працівникам повністю приєднатися до досягнення цілей підприємства, при цьому справедливо і об’єктивно оцінювати їх діяльність;
 • Обов’язки та повноваження кожного працівника визначати таким чином, щоб кожен усвідомлював свою власну відповідальність за якість і безпеку продукції і свою діяльність.
 • Забезпечити систематичне навчання персоналу в області якості та безпеки харчових продуктів, залучити кожного працівника до участі у вдосконаленні процесів виробництва, стимулювання персоналу за поліпшення якості і безпеки продукції.

Ця політика в області якості та безпеки харчових продуктів є частиною загальної політики ТОВ “Житомирський м’ясокомбінат” і основою для формування стратегії підприємства.