СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ (HACCP)

У 2014 році на підприємстві “Житомирський м’ясокомбінат” була розроблена і впроваджена система управління безпекою харчових продуктів, відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 22000: 2005, який заснований на принципах НАССР.

НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Points) – визнана в світі система аналізу ризиків та управління критичними контрольними точками. Метою системи HACCP є забезпечення безпеки продуктів харчування для споживачів шляхом контролю над факторами ризику протягом повного циклу виробництва і транспортування.

 

СИСТЕМА HACCP БАЗУЄТЬСЯ НА СЕМИ ОСНОВНИХ ПРИНЦИПАХ:

 1. Виявлення небезпечних факторів;
 2. Визначення критичних контрольних точок;
 3. Визначення критичних допусків (реальні показники можуть відрізнятися);
 4. Створення системи моніторингу;
 5. Розробка системи коригувальних дій;
 6. Розробка процедури перевірок;
 7. Створення системи документації.

 

Які вигоди отримує підприємство, запровадивши систему HAСCP?

Підвищення лояльності споживачів і клієнтів.

 • Концентрація уваги і ресурсів підприємства на головному – на критичних контрольних точках.
 • Не тільки виявлення критичних процесів, а й управління ними.
 • Досягнення результату, зарахунок попереджувальних заходів, а не запізнілих дій.
 • Своєчасне отримання інформації про відхилення процесу та повернення його в нормативні межі.
 • Гарантований випуск якісної і безпечної продукції.
 • Зростання довірі споживачів і клієнтів.

Підвищення економічних вигод

 • Економія ресурсів.
 • Зниження частки забракованої продукції.
 • Зниження втрат, пов’язаних з відхиленням продукції з ринку.
 • Скорочення витрат завдяки поліпшенню взаємин з наглядовими органами.

Підвищення економічних вигод

Впевненість споживачів в тому, що придбанні ними продукти були виготовлені з дотриманням правил гігієни та безпеки.