Місія та цінності
Організаційні постулати, що реалізують цінності

Формалізувати цілі компанії.

Ставити реальні цілі, згідно показників результативності та термінів виконання

Донести головну мету компанії до кожного співробітника компанії.

 • Формувати цілі підрозділів відповідно до головної мети компанії;
 • Формувати цілі співробітників, відповідно до цілей підрозділів.

Усунути комунікаційні бар’єри, що заважають співробітникам компанії реалізувати поставлені перед ними цілі.

 • Усунути бар’єри у вертикальній системі управління, що викликають проблеми комунікацій між керівниками і та їх підлеглими: кожен співробітник повинен підпорядковуватися одному керівнику і виконувати розпорядження одного керівника;
 • Усувати бар’єри в горизонтальній системі управління, що викликають проблеми комунікацій між керівниками одного управлінського рівня;
 • Керівники підрозділів повинні розуміти з якими керівниками суміжних підрозділів вони зобов’язані погодити свої рішення до отримання згоди керівника верхнього рівня.

Надати можливість співробітникам не керівних посад внести свій внесок в досягнення спільної мети і пишатися своєю роботою.

 • Створити корпоративну модель компетенцій;
 • Створити модель компетенцій для посад;
 • Розподілити функції між співробітниками підрозділів відповідно до рівня особистих, мотиваційних, і комунікаційних компетенцій.

Створити атмосферу відкритості. Дати можливість співробітникам керівних посад внести свій вклад для досягнення цілей.

 • Використовувати наради не для того, щоб дозволити людям висловити “згоду” та підтримати вже прийняте рішення;
 • Керувати за допомогою питань, а не відповідей;
 • Залучати в діалог та суперечки, уникаючи примусу;
 • Обговорювати помилки, але не звинувачувати співробітників;
 • Ставити запитання для того, щоб зрозуміти суть проблеми і знайти правильне рішення.

Управляти не людьми, а процесами, що виконунуються людьми.

Співробітники компанії мають право знати, за якими параметрами компанія оцінює результат їх роботи:

 • Визначати основні види діяльності, що створюють цінність для споживача;
 • Визначати процеси всередині цих видів діяльності;
 • Визначати виконавців процесів;
 • Визначати можливість поліпшення процесів;
 • Визначити необхідні ресурси процесу;
 • Встановити показники, що характеризують якість виконання процесу.

Управляти не компанією, а взаємопов’язаними процесами та їх показниками.

 • Групувати процеси різних видів діяльності, що забезпечують реалізацію єдиної мети.
 • Створити матрицю відповідальності, в якій фіксовані назва підрозділу, ініціали співробітника, назва процесу, показник процесу, показник реалізації єдиної мети.

Управляти рівнем знань персоналу.

 • Створити систему для фіксації показників процесів.
 • Фіксувати показники всіх процесів.
 • Визначати розмір вкладу кожного співробітника в досягнення спільної мети.
 • Виявляти співробітників, показники яких низькі.
 • Визначати рівень знань і умінь співробітників.
 • Забезпечувати навчання співробітників.

Управляти лояльністю співробітників.

Створити систему мотивації і систему стягнень на підставі показників.

Ухвалення рішення, що засновані на фактах.

 • Визначати показники ефективності і результативності компанії в цілому.
 • Визначити показники ефективності кожного підрозділу.
 • Визначити перелік первинної інформації.
 • Визначити перелік аналітичних звітів.
 • Надати можливість доступу до даних керівних посад для прийняття рішення на підставі об’єктивних даних.

Дати можливість співробітникам компанії постійно вдосконалювати процеси, за які вони несуть відповідальність.

 • Створити проектну групу з управління поліпшеннями.
 • Встановлювати черговість впровадження поліпшень, у відповідності зі стратегією компанії.
 • Розробляти цільові програми для впровадження поліпшень на підставі пропозицій.